Ikke fått overtidsbetalt på 20 år

Publisert: 06.10.2023

Pracowałam przez 20 lat jako pracownik sezonowy przez 7 dni w tygodniu , przez te wszystkie lata pracodawca nie wypłacał mi nadgodzin a za prace w weekendy i święta wypłacał także tylko stawke godzinowa netto. Po 20 latach zostałam zwolniona w związku za bycie nie miłą dla pracowników co było kłamstwem. Czy sąd może mnie uznać jako pracownika stałego jeżeli pracowałam przez tyle lat i byłam przeszkolona do obsługi maszyn

Svar:

DITT SPØRSMÅL PÅ NORSK:
TWOJE PYTANIE W JĘZYKU NORWESKIM:
Jeg jobbet i 20 år som sesongansatt 7 dager i uken, i alle disse årene betalte ikke arbeidsgiver meg overtid og betalte meg kun netto timepris for arbeid i helger og ferier. Etter 20 år ble jeg sparket av fagforeningen for å være frekk mot ansatte, noe som var løgn. Kan retten anerkjenne meg som fast ansatt dersom jeg har jobbet i så mange år og har fått opplæring i å betjene maskiner?
MITT SVAR PÅ NORSK: (Google translator er ansvarlig for feil i oversettingen)
MOJA ODPOWIEDŹ PO NORWESKIM:(Za błędy w tłumaczeniu odpowiada tłumacz Google)
Krav på overtidsgodtgjørelse er et enkelt krav som foreldes etter tre år. Du vil altså ha krav på overtidsbetaling de siste tre årene fra i dag, samt forsinkelsesrente for samme periode. Hvis arbeidsgiver kan straffedømmes for unnlatt betaling av overtidsbetaling, så vil det være et kriminelt forhold, og arbeidsgiver kan da være ansvarlig overfor deg for overtidstillegget 10 år tilbake i tid, men forsinkelsesrenter vil kun bli beregnet for de tre siste årene. Fristenes utgangspunkt er den dagen du inngir forliksklage til forliksrådet eller stevning til tingretten, alt avhengig av den fremgangsmåten som du beslutter i samråd med din advokat.
Roszczenie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych jest prostym roszczeniem, które przedawnia się po trzech latach. Od dzisiaj będziesz mieć prawo do wynagrodzenia za nadgodziny za ostatnie trzy lata, a także odsetek za zwłokę za ten sam okres. Jeśli pracodawca może zostać skazany za niezapłacenie wynagrodzenia za nadgodziny, będzie to przestępstwo karne i pracodawca może wówczas zobowiązać się do wypłaty dodatku za nadgodziny 10 lat wstecz, ale odsetki za zwłokę będą naliczane tylko za ostatnie trzy lata. Punktem wyjścia dla biegu terminów jest dzień, w którym złożysz skargę ugodową do rady ugodowej lub wezwanie do sądu rejonowego, wszystko w zależności od trybu, który ustalisz w porozumieniu ze swoim prawnikiem.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: