Jeg har ett barn på 9 år og har hatt barnet 50/50, siden brudd for 2 år siden, men ingen signert samværsavtale. Den ene parten ønsker å flytte.

Publisert: 07.02.2024

Ett barn på 9 år. Hatt 50/50 siden brudd for 2 år siden, men ingen signert samværsavtale. Den ene parten ønsker å flytte til nabokommune, ca 20 min i bil. Ser for seg å kjøre barnet til skole, fritidsaktiviteter osv. Er det slik at dersom den som blir værende igjen ønsker å ta dette til retten, vil vedkommende automatisk vinne retten til mer enn 50%?

Svar:

Nei det er ingen selvfølge at den som blir boende vil ende opp med bostedsansvaret eller majoriteten av tid med barnet. Som i alle andre saker etter Barneloven vil retten fatte sin beslutning basert på den løsning den mener er best for barnet.
Et av momentene ved denne vurderingen er hensynet til status quo, dvs. hvilken løsning som vil føre til minst endringer for barnet. Det vil ofte bli ansett som en ulempe at barnet må bytte skole, mister vennenettverk o.l. Dette vil gi den av foreldrene som blir boende en mulighet til å opprettholde kontinuiteten i barnets liv.
Som sagt er dette kun et av momentene ved vurderingen, men slik at dette momentet ofte blir utslagsgivende der foreldrene ellers stiller relativt likt hva gjelder forutstetninger for å ivareta barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: