Jobbe etter man har gått av med AFP

Publisert: 30.11.2022

Jeg vurderer å gå av med AFP ved fylte 62 år i SPK. Ønsker å etablere et AS som kan levere juridiske tjenester til et advokatselskap uten å ta ut inntekt fra eget AS, bare utbytte. Er det noen hindre for å kunne benytte gjeldende advokatbevilling etter avgang med AFP? ER rettshjelper en bedre løsning?

Svar:

AFP vurderes ut fra om vilkårene er oppfylt på søknadstidspunktet. Uttak av privat AFP krever at man også tar ut noe alderspensjon fra folketrygden. Jeg kan ikke se at det er noen hindringer for å aktivere advokatbevillingen etter at man har startet uttak av hhv. AFP og alderspensjon, men du kan evt. kontakte Advokatforeningen for nærmere bistand. Folketrygden setter ikke noen begrensninger på inntekt ved siden av alderspensjon.

Del denne artikkelen: