Jobbet overtid som sykemeldt

Publisert: 22.02.2023

Dersom man er sykemeldt 100 %, men velger i enighet med dagligleder å prøve å jobbe litt tilrettelagt i arbeidsgiverperioden og uheldigvis havner på overtid (ikke pålagt). Har man da krav på overtidsbetaling?

Svar:

Krav på sykepenger og krav på lønn har ulike grunnlag. Sykepenger ekskluderer ikke krav på lønn, men arbeide i strid med sykemelding kan være et lovbrudd og medføre at NAV kan fremme krav om tilbakebetaling og anmelde forholdet som straffbart.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: