Kan arbeidsgiver korte ned oppsigelsestid med permittering?

Publisert: 28.03.2022

Kan en arbeidsgiver permittere meg med 14 dagers varslingsplikt, for så senere å avslutte arbeidsforholdet med 14 dagers oppsigelse (som det er under permittering)? Slik at en da "snur seg unna" de kontrakterte 3 månedene med oppsigelse?

Svar:

Det er kun den ansatte som har 14 dagers oppsigelsesfrist når en blir permittert. Den avtalte oppsigelsesfristen som gjelder for ansettelsesforholdet, eller den som gjelder etter loven, om ingen lengre frist er avtalt, løper som ordinært for arbeidsgivers oppsigelse. Den ansatte har krav på å gjeninntre i arbeidet og få lønn ut oppsigelsestiden om en oppsigelse blir gitt av arbeidsgiver i permisjonstiden. Merk også at arbeidsgivers oppsigelse i permisjonstiden også må følge lovens regler. Oppsigelsen må være formelt korrekt og være saklig begrunnet slik at den står seg i forhold til arbeidsmiljølovens krav og regler.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: