Kan arbeidsgiver trekke lønnstillegg ved sykemelding?

Publisert: 29.04.2024

Er sjukmeldt i privat omsorgstiltak der eg er fast tilsett i heil stilling i såkalla medleverturnus. Ordinær turnus er heildøgnsvakter inkl helg/høgtider som utgjer eit fast tillegg på lønn kvar mnd, ca. 5000,-. Har fått melding fra arbeidsgjever at dette tillegget blir trekt ved sjukefravær/sjukmelding. Er dette lovleg? Er det da NAV som skal kompensere for dette?

Svar:

Det er ulike parametere som benyttes ved beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det kan være individuelle variasjoner og faktorer som påvirker beregningen. Det er derfor utfordrende å fastslå hva som skal gjelde som en generell regel i ditt tilfelle.

Du finner svar på ditt spørsmål her: https://www.nav.no/arbeidsgiver/sykepenger-i-arbeidsgiverperioden

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: