Kan arbeidsgiver trekke tillegg ved sykemelding?

Publisert: 16.04.2024

Jobber i eit privat omsorgstiltak med medleverturnus som har ordinære vakter også i høgtider. Skulle til rett jobbe påskehelga, men vart sjukmeldt i perioden og ser no at arbeidsgjevar har trekt mine tillegg. Har eg ikkje krav på dette når sjukmelding treffer på høgtid? Jobber i privat sektor og ser at det er mange ulike regler fra det kommunale, men arbeidsmiljølova skal vel vere lik?

Svar:

Det kan ikke gis et konkret svar ut fra dine opplysninger. Sykepenger beregnes etter reglene i Folketrygdloven § 8-28 Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden. Du vil muligens finne et mer konkret svar i den tariffavtalen som gjelder for ditt arbeidsområde.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: