Kan barnefar nekte mor å flytte?

Publisert: 23.06.2023

Kan far nekte mor å flytte ut av en liten leilighet i en kjeller som blant annet mangler godkjente vinduer til et hus hun har kjøpt sammen med sin nye samboer? Huset ligger ca. 5 km lengre unna, men i samme kommune. Barnet er 10 år og må bytte skolekrets. Barnet har ikke vært i skolekretsen rundt far tidligere. Dette er noe far har antydet at han vil motsette seg. Mor og far har vært skilt i 8-10 år.

Svar:

Hvis dere er uenige om flytting med et barn, så må den som ønsker å flytte bestille time til mekling på familievernkontoret for å snakke om flyttingen. Dere kan ikke nekte hverandre å flytte, men du har plikt til å varsle om flytting og å stille til mekling, om dere ikke blir enige om at flyttingen er til barnets beste.

Om far motsetter seg flyttingen og ønsker at barnet da heller skal bo fast hos han, selv om dette også er en annen skolekrets, kan han ta saken inn til domstolene for en rettslig avklaring av spørsmålet. Retten vil vektlegge hva som er til barnets beste ut fra en helhetsvurdering. Barn på 10 år er såpass store at deres mening også blir tillagt vekt i vurderingen av hva som er til barnets beste.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: