Kan en 16 åring bestemme bosted?

Publisert: 08.09.2023

Vi har en ungdom i arbeidet vårt som har skilte foreldre. Hun ønsker ikke å bo hos far. Har hun rett på å bestemme selv når hun nå er 16 år?

Svar:

Barn har rett til å si sin mening i saker som omhandler dem fra de er 7 år og fra de er 12 år skal det legges stor vekt på deres uttalelser. Når en 16 åring ønsker enten bytte av bostedsforelder, eller å kutte ned på en samværsordning, så skal det svært mye til at barnet ikke blir hørt med dette. Så lenge begge alternative bosteder gir tilfredsstillende god nok omsorg, så kan barn på den alderen i veldig stor grad velge dette selv.

16 åringer er ofte i opposisjon mot bostedsforeldrene sine av ulike årsaker. Ofte kan foreldrene ha ulike regler og grenser, som gjør at en del ungdommer søker seg til den av foreldrene som har friest grenser, eller respekterer privatlivet deres i størst grad. Det er viktig for ungdommer at de får hjelp til å beholde relasjonen til begge foreldrene, og at de ikke kutter kontakten helt med en forelder. Foreldre-barn relasjonen er for de fleste av oss en svært viktig og livslang relasjon, som har stor betydning for vår psykiske helse på lang sikt. Det er derfor viktig at man gjør slike endringer på en ryddig måte som ikke i for stor grad skader ungdommens relasjon til foreldrene. Til dette kan de få bistand av familievernet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: