Kan et sameie får fri rettshjelp?

Publisert: 16.03.2023

Er det bare enkeltindivider som kan motta fri rettshjelp, eller kan også ulike organisasjoner motta dette? F. eks et boligsameie.

Svar:

Den klare hovedregelen i rettshjelpsloven § 4 første ledd er at fri retthjelp gis til fysiske personer (enkeltindivider). Det er imidlertid gjort et unntak for ideelle sammenslutninger, men dette unntaket skal tolkes restriktivt. Et boligsameie vil derfor som hovedregel falle utenfor.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: