Kan far nekte mor å flytte til en annen kommune?

Publisert: 28.09.2023

Mor vil flytte til en annen kommune da hun har barnet 100% . Far har barnet kun noen timer annenhver helg. Mor vil gjerne at barnet skal overnatte de helgen far har samvær, men grunnet fars samboer vil ikke barnet overnatte. Far mener det er bare tull fra barnet, men godtar det så lenge mor og barnet bor i samme kommune. Far nekter mor og barnet å flytte og vil ha omsorgen for barnet. Far har nekta å betale barnebidrag og har ingen jobb nå. Kan far nekte mor å flytte? Kan han nekte å betale barnebidrag?

Svar:

Dette er en vanlig problemstilling i barnelovssaker.

Overordnet så skal alle avgjørelser som dreier seg om barn ha barnets beste som rettesnor. Når et barn har hatt fast bosted hos en forelder, og et begrenset timessamvær med den andre over en lenger periode, så skal det svært mye til at man finner at det beste for barnet vil være å flytte til en forelder det har vært veldig lite sammen med. Særlig når barnet vegrer seg for overnatting.

Man er pålagt å melde om flytting som bostedsforelder, Dersom man ikke blir enige om flytting er til barnets beste, plikter den forelderen som ønsker å flytte med barnet å bestille time til mekling på familievernkontoret for å snakke om saken.

Når det gjelder barnebidrag så er foreldrene ansvarlige for å forsørge sitt eget barn. Selv om man står uten arbeid mottar man som regel trygdeytelser. Dersom dere ikke blir enige om størrelsen på bidraget, så kan hver av dere kreve det fastsatt av NAV. De vil se på foreldrenes økonomiske situasjon og fordele kostnadene for forsørgelse av barnet ut fra hvor mye tid hver av dere tilbringer med barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: