Kan man kreve å få avklart farskap?

Publisert: 10.11.2023

Da min nåværende kjæreste ble gravid var hun usikker om det var med meg eller en annen. Vi har i ettertid funnet tonen, flyttet inn sammen og fått ungen. Jeg har registrert meg som far da dette føltes helt riktig ut. Nå har han andre bestemt seg for at han ønsker å prøve farskapet. Hvordan vil det foregå? Kan vi velge å ikke ta DNA test? Dersom testen viser at jeg ikke er faren kan jeg fortsatt beholde foreldreansvaret?

Svar:

Hvis den andre potensielle faren ønsker å få avklart farskapet har han rett til det. Han kan da kontakte tingretten for å be om at de anlegger en farskapssak. Det vil da bli krevet DNA-testing av mor, barn og potensiell far (mulig også av registrert far), slik at farskapet blir avklart. Mor og barn kan ikke nekte for å gjennomføre DNA-testingen.

Om det viser seg at den andre er far til barnet vil det bli registrert og farskapet vil bli endret fra deg til han. Han vil ikke automatisk få del i foreldreansvaret.

Om farskapet blir endret, vil han få rett til å ha en relasjon til barnet og barnet vil få arverett etter han. Han vil da også måtte betale barnebidrag.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: