Kan man være politi og i ambulansetjenesten samtidig?

Publisert: 26.01.2022
Emneord:

Jeg er lærling i ambulansetjenesten og skal ta fagbrevet nå i løpet av våren. Jeg trives veldig godt i jobben, men har lyst til å ha andre muligheter samtidig. Mitt spørsmål er om det går an å jobbe som ambulansearbeider, og politibetjent samtidig? Eller strider dette imot hverandre mtp lovverk, kanskje spesielt taushetsplikten. Er det mulig å gjøre begge deler, eller er det noe juridisk eller noe annet som setter en stopper for dette?

Svar:

Det er i utgangspunktet lovlig å ha flere arbeidsgivere, men som ansatt må du etterleve både lojalitetsplikt i arbeidsforholdet, krav til taushetsplikt og andre plikter knyttet til det enkelte arbeidsforholdet. Stilling som hhv. ambulansearbeider og politibetjent kan være vanskelig å kombinere, da begge yrker kan ha ulike former for skiftarbeid, som innebærer at arbeidstiden varierer mellom hhv. dagtid, ettermiddag og natt. Som ansatt har du plikt til å stille på arbeid til avtalt tid. De nevnte yrkene kan fort ha overlappende arbeidstid og du vil da fort bryte lojalitetsplikten når du blir forhindret fra å stille på arbeid pga. arbeid hos den andre arbeidsgiveren.

Etter at du har fått fagbrev kan du eventuelt velge å utdanne deg til politibetjent. Da kan du undersøke muligheten for å finansiere studiene med arbeid som tilkallingsvikar for ambulansetjenesten. Lykke til med fagbrevet og veien videre!

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: