Kan mor flytte med barna til et annet fylke?

Publisert: 02.06.2023

Kjæresten har to barn (8 og 5 år) med sin eksmann. Disse gikk fra hverandre for om lag to år siden. Forholdet var preget av psykisk vold og rus fra barnefar. Etter bruddet har barnefar holdt et svært høyt konfliktnivå. Barnevernet har vært involvert (pga far). Eldste barnet vil ikke være hos far, yngste barn utagerer ofte når hun skal dit. Begge barna ytrer frykt for å være hos far, og vil bare være hos mor. Far nekter. Mor er fra et annet fylke, barna vil dit. Kan hun flytte med barna?

Svar:

Om mor ønsker å flytte med barna, og far har en fastsatt samværsordning, må hun varsle far om dette tre måneder i forkant av flyttingen. Om far motsetter seg flytting må mor bestille time til mekling ved familievernkontoret for å diskutere flyttingen der.

Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige om det er til barnas beste med flytting, kan foreldrene bringe saken inn til domstolene, som vil treffe en avgjørelse om hva som er til barnas beste. Da vil de bestemme om det er best for barna å flytte sammen med mor til en annen kommune, eller om det er bedre for barna å bli boende i nåværende kommune sammen med far, og ha samvær med mor.

Det er ikke mulig å gi deg konkrete råd ut over dette kun basert på de få opplysningene som gis, men om du ønsker konkret rådgivning i saken, vil jeg anbefale at dere kontakter en advokat som kan gi dere råd basert på deres konkrete situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: