Kan samboer kjøpe småbruk med odel?

Publisert: 30.05.2023

Er samboer, men jeg overtok et småbruk på odel i 2015. Dette eier jeg alene. Kan min samboer kjøpe dette fra meg?

Svar:

I odelsloven er det regler om å gi de odelsberettigede (fordeling etter arv) tilbud om å overta eiendom - før den overdras til andre, ref. interpellasjonsregelen.

Med vennlig hilsen, advokat Romina Ørvig

Del denne artikkelen: