Kjøpe hytte med gjenkjøpsrett

Publisert: 22.05.2023

4 søsken skal arve en hytte. 3 ønsker å kjøpe seg ut. 1 vil kjøpe stedet til takst. 1 av de 3 som vil bli kjøpt ut ønsker likevel gjenkjøpsrett i 5 år. Dette ønsker ikke den som skal kjøpe stedet. Finnes det noen slags kompromissløsning? Argumentet til den som ønsker gjenkjøpsrett er at barna skal kunne overta og eie 1/4 ( de er 3 stk). Finnes det eksempler på avtaler som gjør det tryt å gi en slik gjenkjøpsrett?

Svar:

Jeg vil anbefale dere å kontakte en advokat for å avklare om dere ønsker en slik avtale, og eventuelt sette opp avtalen. Her er det flere hensyn som må tas, og det er et spørsmål om en gjenkjøpsordning er det korrekte for dere. Det må avklares om det skal ha en effekt på utkjøpsprisen at det gis en gjenkjøpsrett, hva som skal til for at retten skal brukes, hvilken pris skal betales ved gjenkjøp, er det tale om en ren forkjøpsrett, og lignende problemstillinger.

Hva du mener med "trygt" å gi en slik gjenkjøpsrett er også uklart.

Del denne artikkelen: