Kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 25.03.2024

Jeg og kjæresten har planer om å flytte sammen, men jeg vil ha en samboeravtale klar før dette skjer da han eier leiligheten. Er det mulig å kjøpe seg inn med en eierandel over tid ved å betale en prosentandel på lånet og hvordan kan det eventuelt skrives inn i samboeravtalen?

Svar:

Det å kjøpe seg inn gradvis, kan være komplekst grunnet dokumentavgiften, boligens varierende verdi over tid, samt varierende rentenivå (med mindre det er et fastrentelån). Det kan dessuten være fornuftig å sikre seg ved å tinglyse sin eierandel, og ved overføring av fast eiendom mellom samboere må man betale dokumentavgift av den delen som skal overtas. Se kartverket.no for mer info.

Det enkleste juridisk sett, er nok at du tar opp et eget lån for den andelen dere blir enige om at du skal kjøpe, av hans bolig, - og at din eierandel tinglyses. Det kan nok være noe dyrere fra bankens side, men det er vesentlig mer oversiktlig, - også i forbindelse med eventuelt dødsfall.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: