Kjøpe veiareal fra konkursbo

Publisert: 16.01.2023

Et bolig/byggefirma har for noen år siden bygd noen boliger på nabotomtene til meg. Dette firmaet er nå konkurs, men de er hjemmelshavere til en del av felles veiareal. Kan bobestyrer (eller noen andre) selge dette arealet til meg?

Svar:

Du kan kontakte bostyrer og spørre om dette.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: