Klær og utstyr til samværsforelder

Publisert: 28.09.2023

Mor er bostedsforelder/bidragsmottaker og har barna 65-70%. Det er høyt konfliktnivå mellom mor og far. Far krever nye klær til hver sesong, og de skal ikke være brukt fra før. Han krever full egen garderobe med tre sett klær per barn fra innerst til ytterst, tre par forskjellige sko samt skiklær og vinterjakker. Mor mottar krav på krav om klær som trengs nytt, får ingenting i retur. Kroner 100.000,- på 1 år i klær og utsyr. Kan far kreve dette? Kan mor kreve å få klærne tilbake? Hvordan kan mor evnt gå fram for å endre dette?

Svar:

Samværsforelder kan ikke kreve at du skal kjøpe inn helt nye klær, eller stille spesifikke krav til barnas garderobe. Det er ingen regel som sier at barn ikke kan gå i brukte eller arvede klær, det er opp til den enkelte forelder å vurdere dette.

Bostedsforelder mottar bidrag og skal stå for innkjøp av barnas nødvendige klær og utstyr. Nødvendig utstyr for gjennomføring av samvær skal sendes med barna. Det er ikke vanlig å kreve at bostedsforelder skal sørge for en helt egen garderobe med klær som skal ligge hos samværsforelderen. Klær og utstyr følger barna og skal returneres etter samvær om ikke annet er avtalt. Bostedsforelder plikter å sørge for at barnet har med seg det som trengs til samvær, men ikke noe ut over dette.

Når det gjelder sportsutstyr mv. så er det ikke slik at barn "må" ha disse tingene. Dersom bostedsforelder ikke ønsker eller har råd til å prioritere innkjøp av dette så kan ikke samværsforelderen pålegge at det skal kjøpes inn.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: