Klage på avslag på søknad om innskuddsfritak

Publisert: 16.05.2024

Hvordan kan jeg følge opp avslått søknad om innskuddsfritak og uførepensjon? Hvor kan jeg finne støtte for å forstå helheten av situasjonen og for å formulere klagebrev.

Svar:

Du kan klage på resultatet av helsevurdering. Forsøk gjerne å klage til det aktuelle forsikringsselskapet først. Om du ikke får medhold der kan du klage til Finansklagenemnda. Husk at det er klagefrister som gjelder. Dette skal du få informasjon om fra forsikringsselskapet sammen med vedtaket.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: