Kommunen trekker for mye av mors pensjon

Publisert: 25.04.2023

Min mor er dement, og bor nå på sykehjem. Hun rakk dessverre ikke å skrive fremtidsfullmakt før hun ble erklært dement. Hun trekkes nå 99,9 % av pensjonen sin for å kunne være på offentlig sykehjem. Hun har en pensjon på drøye 30 000.- pr mnd, og sitter igjen med ca kr. 175.- når staten har tatt sitt. Selv om hun nå ikke har penger på bok (de pengene hun hadde, har gått med til forsikring og eiendomsskatt), trekkes hun for formueskatt og trekk for å bo på sykehjem. Kan dette være riktig?

Svar:

Det er lovbestemte grenser for hvor mye kommunen kan kreve i dekning for sykehjemsplass og ut i fra det du beskriver her så høres det ikke ut som det er gjort en riktig beregning i din mors tilfelle. Men det er umulig å si noe mer konkret om dette uten mer konkrete opplysninger. Jeg vil anbefale deg å først kontakte kommunen for å få begrunnet og forklart den beregningen som er gjort. Hvis dette fortsatt ikke ser ut til å stemme ville jeg anbefale deg å kontakte en advokat eller eventuelt regnskapsfører for å se nærmere på saken og eventuelt påklage gebyrfastsettelsen. Dersom din mor ikke lenger er samtykkekompetent må det eventuelt oppnevnes en verge for å kunne sende klage på din mors vegne.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: