Krav om festivalpass for å benytte seg av fast campingplass

Publisert: 22.06.2023

Vi leier en fast plass på camping. Hvert år har de festival på plassen, vi har ikke betalt ekstra for det ettersom vi ikke skal inn på området hvor det foregår. Nå fikk vi beskjed via mail om at alle fastboende måtte kjøpe festivalpass dersom de skulle benytte plassen sin den aktuelle helgen. Dette står det ikke noe om i kontrakten vi har. Har de lov og pålegge fastboende dette?

Svar:

Dette vil avhenge av en tolkning av avtalen dere har med utleier, og eventuelle tillegg og standardvilkår som campingplassen har. I utgangspunktet fremstår det som urimelig og ikke i tråd med avtalen å pålegge fastboende å kjøpe festivalpass for den aktuelle helgen, særlig hvis festivalen er avgrenset til et annet område enn der de fastboende oppholder seg. En part har svært sjelden adgang til å kunne endre en avtale uten aksept fra den andre parten.

Hvis festivalen skal være på store deler av campingplassen, kan jeg forstå at utleier ønsker av praktiske grunner at alle fastboende skal ha festivalpass, for å unngå at noen sniker seg med på festivalen uten å ha betalt. Dette er ikke i seg selv nok til at utleier kan kreve festivalpass fra alle fastboende for den aktuelle perioden. Utleier har ikke rett til å bryte sin forpliktelse om å levere campingplasser bare fordi det skaper utfordringer for utleier å sikre at alle festivaldeltakere har betalt.

Uten en gjennomgang av selve kontrakten, eventuelle vedlegg og standardvilkår som er knyttet til campingplassen, kan jeg ikke si om utleier har rett til å kreve festivalpass eller ikke for bruk av campingplassen den helgen. Hvis dere ønsker svar på det, må dere kontakte en advokat som kan gi dere en vurdering av lovligheten av utleiers krav.

Del denne artikkelen: