Krav på erstatning over ett år etter ulykke?

Publisert: 05.06.2023

Jeg var uheldig og falt på MC og pådro meg komplisert brudd i skulder. Ble operert første gang i 2021, så i 2022. Har fremdeles smerter, men aksepterer å måtte leve med smerter. Fikk vår 2023 overraskende sms fra forsikringsselskap A om utbetaling for 5 % medisinsk invaliditet som jeg ikke visste jeg hadde krav på, eller ble vurdert til. Hadde også uvitende ulykkesforsikring hos forsikringsselskap B. Har jeg rettigheter hos selskap B, selv om skaden ikke er meldt innen 1 år?

Svar:

Meldefristen starter ikke nødvendigvis allerede ved ulykken, men på det senere tidspunkt da du måtte se det som sannsynlig at ulykkeshendelsen ville lede til varig medisinsk invaliditet. Det kan være at fristen her er oversittet, men det bør ikke hindre deg i å sende inn skademelding og få saken vurdert. Det skilles også mellom privat tegnet (individuelle) avtaler, og kollektive forsikringsavtaler. Det siste er typisk forsikringer via arbeidsgiver. Ved slike forsikringer har det blitt akseptert som unnskyldelig at en har vært ukjent med dekningen. Mitt råd er send skademelding og snakk med en dyktig forsikringsadvokat om det blir trøbbel.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: