Krav på foreldrepermisjon i ny jobb?

Publisert: 25.10.2023

Skal ut i foreldrepermisjon fra 1.2.2024. Men har fått ett jobbtilbud jeg ikke kan takke nei til. Om jeg sier opp nå er jeg ferdig med oppsigelsestiden 31.1.2024. Den nye arbeidsgiveren er villig til å skrive kontrakt fra 1.2.2024. Har jeg fortsatt rett på foreldrepermisjon?

Svar:

Foreldrepermisjon er en rettighet uavhengig av hvilken arbeidsgiver en har, så lenge en fyller lovens krav mht at en har hatt et tilstrekkelig langvarig arbeidsforhold før fødselen og før permisjonstiden.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: