Krav på helsehjelp for utenlandsk statsborger

Publisert: 20.10.2023

Jeg er norsk statsborger og er gift med en britisk statsborger. Vi har nylig søkt om familiegjenforening, og har fått time i Oslo for levering av dokumenter. Hun bor med meg i Oslo, mens vi venter på svar. Hun har ikke fødselsnummer eller ID-nummer. Dersom hun ble gravid ila denne perioden, har hun rett til hjelp fra fastlege og slikt, og kun betale egenandel? Jeg vet at alle har rett til å få hjelp, men det koster veldig mye dersom man ikke er folkeregistrert.

Svar:

Hvorvidt hun har krav på helsehjelp dekket under folketrygden avhenger av oppholdsstatusen hennes.

Dersom hun bosetter seg i Norge, og arbeider i Norge vil hun bli medlem av folketrygden, og ha krav på dekning av medisinske utgifter mot betaling av egenandel. For personer uten lovlig opphold i Norge vil man fortsatt ha rett på nødvendig helsehjelp, for gravide inkluderer det oppfølging av graviditet, fødsel og i barseltiden, men dette vi man måtte betale for selv, om man ikke er medlem av folketrygden.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: