Krav på tilbakebetaling av fellesmidler brukt på hytte?

Publisert: 22.05.2023

Min mann eier en hytte som han ervervet gjennom arv. Etter overtakelse har han betalt eiendomsskatt, husforsikring og oppdatering av bla ladestasjon til bil av fellesmidler. Vi har hatt en avtale hvor investeringer til hytte skulle betales fra hans arv, noe han bare delvis gjort. Har jeg noe krav på tilbakebetaling av de fellesmidler han brukte for å oppdatere egen hytte?

Svar:

En arvet hytte kan være skjevdelingsverdi eller særeie. Hvis det ikke er bestemt særeie for hytta, vil det være et skjevdelingsaktiva, og dersom det er påkostet (utover alminnelig vedlikehold​) som følge av innsats under ekteskapet, er den andre ektefellen, altså du, sikret likedeling av denne verdiøkningen – inkludert senere markedsstigning som kan tilbakeføres til påkostningen.

Dersom hytta er gjort til hans særeie, vil han som utgangspunkt ved en skilsmisse kunne holde hele nåverdien av hytta utenfor deling, men de rene lønnsmidlene han har brukt på påkostninger av hytta kan det likevel kreves et vederlag for ved en separasjon/skilsmisse. Det følger av ekteskapsloven § 63 første ledd.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: