Krav på utbetaling av ubrukt fleksitid?

Publisert: 21.12.2022

Jeg er ansatt i en spesialisthelsetjenesten og har sagt opp min stilling i foretaket. Av ulike grunner er jeg sykemeldt i oppsigelsestiden. Jeg har en del timer på såkalt fleksitidbank, har jeg rett å få de utbetalt da jeg ikke får brukt de før jeg slutter?

Svar:

Det klare utgangspunktet er at en har krav på lønn for utført arbeide. Ved avslutning av arbeidsforholdet skal det avregnes hva en har til gode, i tilfelle en ikke har fått utbetalt lønn for alt arbeide.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: