Lønn i oppsigelsestiden

Publisert: 11.09.2023

Har fått oppsigelse fra jobben grunnet nedbemanning, men fikk høre at jeg har rett til 1 måned med lønn som kompensasjon. Har vært sykemeldt i lang periode og er fremdeles sykemeldt så lurte jeg hvordan det fungerer?

Svar:

Hvis arbeidsgiveren din har saklig grunn for oppsigelsen de har gitt deg, så avsluttes arbeidsforholdet etter utløpet av den oppsigelsestiden som er avtalt (det som følger av arbeidsavtalen din). Hvis ingen oppsigelsestid er avtalt, så gjelder oppsigelsestid på en måned, med mindre du har jobbet svært lenge i virksomheten.

Eventuell kompensasjon ut over din rett og plikt til å jobbe i oppsigelsestiden, er noe du må forhandle med arbeidsgiver om. Hvis det er praksis hos dere å tilby en måned med lønn, så kan det være du får det.

Hvis du er usikker på om arbeidsgiveren din har saklig grunn for å si deg opp, kan du be om en vurdering fra den advokatvakten som er nærmest der du bor. Du finner mer informasjon om advokatvakten her: https://advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: