Må far betale bidrag når farskap blir erklært etter barn er myndig?

Publisert: 13.06.2022

Må far betale bidrag når farskap blir erklært etter barn er myndig?

Svar:

Hovedregelen er at dersom man søker om endring eller fastsettelse av bidrag, skal endringen skje fra måneden etter at søknaden kom inn til NAV. Dersom du søker om å få fastsatt eller endret et bidrag tilbake i tid, må man begrunne hvorfor man søker tilbake i tid. Det er en absolutt grense på 3 år tilbake i tid i barneloven, men dersom man krever for mer enn 1 år tilbake i tid så er det et vilkår at man har hatt en særlig grunn for forsinkelsen av det fremsatte kravet.

Far kan ikke kreves for bidrag tilbake til barnets fødsel, selv om farskapet først blir avklart etter myndighetsalder. Dette skyldes blant annet den biologiske farens mulighet til å innrette seg økonomisk, og at et tilbakebetalingskrav ville ha blitt betydelig.

NAV har veiledningsplikt, slik at du kan kontakte NAV for å høre hva deres konkrete praksis er i slike tilfeller.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: