Må jeg si opp jobben når jeg har fått innvilget AAP?

Publisert: 20.10.2023
Emneord:

Kan NAV nekte meg å si opp jobben når jeg har fått innvilget AAP, og vil det eventuelt medføre noen økonomiske konsekvenser for utbetaling av AAP?

Svar:

AAP (arbeidsavklaringspenger) er knyttet til din helse- og arbeidsevne. De er ikke knyttet til ditt arbeidsforhold. Du står altså fritt til å si opp en aktuell stilling. Dine rettigheter til AAP er alltid knyttet til din helse og din arbeidsevne ettersom den endrer seg til det bedre eller til det verre. Skulle helsen bedre seg og din arbeidsevne bli gjenopprettet, vil AAP bli avviklet for ditt vedkommende uavhengig av ditt arbeidsforhold.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: