Manglende betaling av stallplass

Publisert: 04.07.2023

Vi leier stallplass til hesten vår og har fått oppsigelse,. Vi fikk beskjed om at vi har en uke på oss å skaffe penger vi skylder ellers må vi gå. Nå får vi beskjed at vi må betale fullt beløp og stallplass ikke er et alternativ lenger, har de lov til det å uten å se muligheter for å finne ny plass? har de lov å sette hesten vår på gata eller true med at de kan forlange at vi må selge eller at de kan ta den?

Svar:

Hvis dere har inngått en leieavtale og dere ikke oppfyller deres del av avtalen (betaling), kan det gi grunnlag for å heve eller si opp avtalen fra utleiers side. Om de har rett til å ta hesten og selge den for å dekke manglende betaling av leien vil avhenge av avtalen som er inngått. Vanligvis vil ikke en utleier ha rett til å beslaglegge eiendeler for å dekke ubetalte leieinntekter, men det kan være klausuler i leieavtalen om stallplass som avviker det som er normalt.

Ved en oppsigelse eller heving har ikke utleier en plikt til å se etter ny stallplass til dere, med mindre det er avtalt i kontrakten.

Om de har lov til å sette hesten på gata kan jeg ikke uttale meg om. Det kan hende det vil være i strid med regler knyttet til dyrevelferd, men det vet jeg ikke.

Del denne artikkelen: