Melde flytting pga skolebytte

Publisert: 22.11.2022

Pga svært langvarig mobbesak/skolevegringssak/traumer ønsker vi nå å la barnet avslutte de siste årene i grunnskolen i ny kommune. Foreldrene er gift og bor i felleseid hus. Tenker at en forelder blir igjen i huset og en flytter med barnet til leid bolig. Kan dette gjøres uten å skille seg? Skal vi melde flytting til folkeregistret? Tanken er at etter endt skolegang flytter vi enten tilbake eller selger og kjøper nytt i ny kommune. Hva er reglene rundt dette?

Svar:

Det er ikke noe krav om separasjon og skilsmisse for å organisere seg på denne måten. Det er tilstrekkelig at barnet og den ene forelderen melder flytting, slik at barnet får tilhørighet i den nye skolekretsen/kommunen. Når foreldrene er enige om flyttingen, er dette noe foreldrene har lov til å bestemme selv.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: