Min datter på 11 år vil ikke gjennomføre samvær med sin far

Publisert: 16.10.2023

Min datter på 11 år vil ikke gjennomføre samvær med sin far. Han har aldri hatt samvær med henne. De møtes av og til når min datter vil. Nå krever faren fast samvær hver helg. Han drikker mye og røyker inne. Det er ikke trygt hos han. Tidligere kone har barnevernssak mot han grunnet vold i hjemmet. Dette har medført timessamvær med min datters halvsøsken.

Svar:

Dersom datteren din vegrer seg for samvær, samtidig som du har bekymringer for omsorgsbetingelsene hennes hjemme hos far, bør du ta hennes signaler på alvor. Barn har rett til å si sin mening om viktige spørsmål i livet deres, som bosted og samværsordning. Deres mening skal tillegges stadig mer vekt, i takt med barnets alder og utvikling. Fra 7 år skal barns mening tillegges vekt, og fra 12 år skal deres mening tillegges stor vekt.

Du skriver at det er vold i huset hans med eks kona, og at han har en barnevernssak på seg som har medført at han bare får timessamvær med halvssøsknene. Dette er forhold man må ta på alvor, og man må vurdere om også datteren din har vært eksponert for uheldige eller skadelige opplevelser i hjemmet hos far.

Jeg vil råde dere til å kontakte familievernkontoret, for å snakke om videre kontakt mellom far og barn. De vil kunne lytte til dere alle tre, og hjelpe dere å finne en samværsordning som passer for deres konkrete situasjon. Relasjonen mellom far og datter er viktig å ivareta, samtidig som man må finne en ordning som sørger for at hun er trygg og opplever seg sett og hørt. Dette kan familievernet hjelpe dere med.

Finner dere ikke en løsning på familievernkontoret, vil jeg anbefale å kontakte en advokat som arbeider med barnerett, som kan gi konkrete råd i deres sak.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: