Mister overtidsbetaling som sykemeldt

Publisert: 09.02.2023

Var satt opp på et overtidsskift, men ble sykemeldt før jeg fikk jobbet det. Har jeg krav på overtidsbetaling for dette skiftet når jeg ikke jobbet det?

Svar:

Folketrygdloven sier i § 8-1.Formål
Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.
§ 8-16.Sykepengenes størrelse (kompensasjonsnivå)
Til arbeidstakere ytes det sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Se §§ 8-10, 8-28 og 8-30.
§ 8-10: Når trygden yter sykepenger, utgjør sykepengegrunnlaget pr. dag 1/260 av sykepengegrunnlaget pr. år.
§ 8-28: Sykepengegrunnlaget som nevnt i § 8-10 fastsettes i arbeidsgiverperioden etter en beregnet aktuell månedsinntekt, se § 8-29
Den aktuelle månedsinntekten skal beregnes etter den gjennomsnittlige arbeidsinntekten som arbeidstakeren har hatt i arbeidsforholdet og som rapporteres til a-ordningen etter reglene i a-opplysningsloven i en nærmere bestemt periode før han eller hun ble arbeidsufør.

Du har altså ikke krav på overtidstillegget utover det som beregnes på bakgrunn av din aktuelle månedsinntekt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: