Mor nekter å betale for fritidsaktiviteter

Publisert: 16.06.2023

Barna har delt bosted og bor 50/50. Far betaler barnebidrag pga mors lave inntekt. Det står i foreldreavtalen at bidraget at skal blant annet dekke felleskostnader som uteklær, sko og fritidsaktiviteter. Bidraget går via NAV og NAV innkreving. Barna er med på en fritidsaktivitet hver som har et normalt utgiftsnivå. Regningene kommer til far, og mor nekter å betale. Hva kan far gjøre når han allikevel må betale fritidsaktiveter, til tross for at bidraget dekker det?

Svar:

Fritidsaktiviteter dekkes vanligvis ikke av barnebidraget. Det er et hyppig konflikttema mellom foreldre hvem som skal dekke kostnader til fritidsaktiviteter. Som regel er det den som har meldt barnet på aktiviteten som mottar regningen. Om den andre nekter å være med å dekke utgiftene til aktiviteten, så må man enten akseptere å dekke utgiften alene, eller la være å melde barnet på aktiviteten. Du kan ikke pålegge den andre å dekke en fritidsaktivitet, uten at de frivillig samtykker til det.

Mange har trangere økonomi for tiden, og særlig aleneforsørgere med lav inntekt kan slite med å få endene til å møtes. Det er ikke sikkert det er rom i budsjettet hennes til å dekke fritidsaktiviteten og samtidig ha nok midler til de grunnleggende behovene til seg selv og barna.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: