Mor saboterer samvær med far

Publisert: 23.01.2023

Når mor bevisst saboterer samvær med far. Hva kan far gjøre når ikke familievernkontor klarer å mekle. Min sønn har kjempet i over et år. Brukt nesten 300 000 på advokat uten at det har ført til løsning. Jeg er bekymret for min sønn fordi denne kampen er ført til en psykisk belastning for han.

Svar:

Dersom man ikke får til en frivillig løsning via familievernkontoret eller utenrettslig mekling ved hjelp av advokater, så er det domstolene som skal bistå i disse sakene. Domstolen kan fastsette samværsomfanget. Om samvær da blir sabotert, kan man kreve tvangsfullbyrdelse, det innebærer at mor må betale en tvangsbot til staten for hvert samvær som ikke blir oppfylt.

Om mislighold av et fastsatt samvær fortsetter over tid vil det gi grunnlag til å prøve saken på nytt i domstolene. Her finnes det en del del praksis fra tidligere saker hvor det, forutsatt at det er til barnets beste, har blitt bestemt at barnet skifter bosted fra mor til far, for å sørge for at barnet vokser opp med kontakt med begge sine foreldre.

Hvis advokatutgiftene dine er høye på grunn av en spesielt omfattende og komplisert sak, er det mulig å søke om fri rettshjelp, selv om du ikke oppfyller de økonomiske vilkårene. Det gis i noen tilfeller dispensasjon for inntekts- og formuesgrensene når saken blir komplisert og omfattende, så det kan være verdt å undersøke i ditt tilfelle. Dette kan advokaten din hjelpe deg med.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: