Når må oppsigelsen leveres?

Publisert: 09.05.2023

Min kone har fått og undertegnet en arbeidsavtale med tiltredelse 1.9.2023. Men hun har ikke fått noe annet inntektsgivende arbeid fra samme arbeidsgiver frem til den datoen. I den avtalen står det at prøvetiden er på 6 måneder og en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager i den perioden. Etter det, er det 1 måned oppsigelsesfrist. Hvis min kone får et annet tilbud i en annen bedrift som hun trives med i mellomtiden, er det tilstrekkelig at hun leverer oppsigelsen i starten av august 2023?

Svar:

Arbeidsmiljøloven og reglene om oppsigelse gjelder først fra det tidspunktet din kone tiltrer, 01.09.2023. Men kontrakten hun har underteglet er likevel en bindende avtale om at hun skal begynne i jobben. Det at avtalen er bindende vil si at kona di ikke alene har anledning til å avslutte avtalen, hun må i tilfellet bli enig med arbeidsgiveren om det.

Hvis arbeidsgiver ikke vil avslutte avtalen, må hun starte i jobben som avtalt (men kan si opp stillingen sin umiddelbart, og dermed jobbe kun 14 dager). Hvis hun velger å bryte avtalen likevel, risikerer hun å måtte betale erstatning dersom avtalebruddet påfører arbeidsgiveren et økonomisk tap.

I praksis vil nok likevel arbeidsgiver neppe insistere på at kona di skal starte i jobben, når de forstår at hun kommer til å si opp stillingen sin første arbeidsdag.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: