Ødela stol til verdi kr 2300: Fikk faktura på kr 7500

Publisert: 05.05.2023

Jeg ødela en stol, som jeg senere sa ja til å erstatte. Fakturaen jeg fikk tilsendt er på 7500kr, fordi de har en rammeavtale. Jeg har funnet tilsvarende stol, med identisk produktnummer til totalt 2300kr. Jeg har tilbudt meg å kjøpe stolen privat og levere stolen personlig, men de står fast på at jeg skylder de 7500kr. Hvordan går jeg frem videre?

Svar:

Etter alminnelig erstatningsrett og skadeserstatningsloven § 4-1 skal en erstatning for en tingsskade dekke den skadelidtes økonomiske tap, i tillegg har skadelidte en tapsbegrensningsplikt - de kan med andre ord ikke pådra deg urimelig store kostnader. Hvis du kan skaffe tilsvarende stol og levere den innen rimelig tid så må de akseptere det. Hvis de ikke gjør det kan du si at du da aksepterer å betale de kr. 2.300,-, men bestride restkravet da deres reelle økonomiske tap kun er 2.300,-. De må da eventuelt ta saken til forliksrådet. (Et bestridt krav kan ikke sendes til inkasso).

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: