Ønsker å bytte fosterhjem for sønnen

Publisert: 30.05.2022

Sønnen min er i midlertidig plassering/fosterhjem hos mine foreldre. Da jeg ikke ønsker han skal være hos de grunnet problemer innad familien, har jeg noen rettigheter å bestemme at han ikke skal være der å heller være plassert hos noen andre? Dette er forresten frivillig ordning, ikke tvang.

Svar:

Frivillig plassering i fosterhjem forutsetter at det er enighet mellom foreldrene og barneverntjenesten både om selve plasseringen, men også om innholdet i plasseringen. Dette innebærer blant annet hvor barnet skal bo, hvor det skal gå på skole, hvilken oppfølging barnet skal ha mv. Man kan trekke tilbake et samtykke til frivillig plassering, om man ikke lenger er enig i at det er til barnets beste.

Dersom dere er usikre på om dagens plassering er god nok for barnet, bør dere be om et møte med saksbehandleren deres i barnevernet og ta opp bekymringene deres og drøfte hvilke alternativer dere ser for dere.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: