Ønsker DNA-test av far

Publisert: 25.03.2022

Jeg ble født i 1978. Mor hevder at hun vet hvem far er. Far skulle testes ved blodprøve og ble bekreftet far ved dom. Jeg fikk nytt hjem og fikk etter hvert skriv om farskap. Det var en lang vei å gå for å få tak i papirer, og mener at det kan ha vært noe som het utenlandsarkiv, siden far er utenlandsk og det var på 70-tallet. Dokumentet var lagret i en safe, som er stjålet, og jeg ønsker papirene. Domstolene finner ikke skrivet. Hvor kan jeg lete, og kan man evt kreve en DNA-test av biologisk far?

Svar:

Etter barneloven § 6 kan du reise sak for domstolene å kreve avklaring av farskapet. Da vil det bli foretatt DNA-undersøkelser av begge foreldre og barnet, samt andre man eventuelt mener kan være barnets rette far. DNA-testen vil avklare om man er biologisk far eller ikke. Når resultatene foreligger vil retten avsi en dom, som enten bekrefter det registrerte farskapet eller endrer farskapet om man viser seg å ikke være barnets far.

Når det gjelder å finne arkiverte dokumenter, som retten ikke klarer å finne, ville jeg kontaktet Arkivverket og hørt om de vet hvor du kan finne dokumentene.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: