Ønsker ikke kontakt med barnefar

Publisert: 04.12.2023

Jeg er blitt gravid men ønsker egentlig ikke ha noe mer kontakt med barnefar. Han vil ha farskap til barnet. Kan jeg velge å oppgi ham som far til barnet, men ikke gi ham noe foreldreansvar. Er det lov?

Svar:

Du har mulighet til å oppgi biologisk far som far til barnet, uten å gi han del i foreldreansvaret. Det følger av barneloven at dersom foreldrene ikke bor sammen, og mor ønsker foreldreansvaret alene, kan hun gi beskjed til folkeregisteret om det innen ett år fra farskapet blir fastsatt.

Dersom far etablerer en relasjon med barnet, og blir en vanlig omsorgsperson for barnet, kan han senere kreve del i foreldreansvaret. Da vil man måtte vurdere konkret om det er til barnets beste med felles foreldreansvar. Det fordrer blant annet at dere klarer å etablere et samarbeide om sentrale spørsmål rundt barnet. Om dere ikke blir enige om det selv, er dette et spørsmål som tingretten eventuelt kan ta stilling til for dere. Men for den første perioden og frem til noe annet blir bestemt, kan du som mor velge at du vil ha foreldreansvaret alene, så lenge du og barnets far ikke bor sammen.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: