Ønsker ny samværsavtale

Publisert: 01.02.2022

Vi har en 16 åring som bor 70 % hos meg, men avtalen som ligger hos NAV fra 2011 er med 50/50. Motparten hevder at jeg tjener nok så h*n ser ingen grunn til å signere ny foreldresamarbeidsavtale hos NAV slik at jeg kan motta de rettighetene jeg skal ha som 70 % forsørger, foreldrefradrag som enslig forsørger og ekstra barnetrygd. NAV ber meg om å ta en ny runde med h*n og mekling på familievernkontoret var en farse der h*n var så stakkarslig. Kan hvemsomhelst bare si nei og slippe?

Svar:

Ved fastsettelse av bidrag så er det det faktisk gjennomførte samværet som skal legges til grunn for beregningen, og ikke det avtalte. NAV bruker som utgangspunktet avtaler mellom foreldrene som grunnlag for beregning. Dersom en forelder påstår at samværsavtalen ikke følges, og kan bevise at samværet ikke stemmer med avtalen, så skal det beviste samværet legges til grunn for beregningen. Ut ifra denne dokumentasjonen regner NAV ut faktisk samvær, uavhengig av årsaken til at avtalen ikke følges. Hvis NAV legger til grunn at det er samvær når dette ikke er tilfelle, vil ikke barnet bli tilstrekkelig forsørget.

Det kan være vanskelig å dokumentere at det avtalte samværet ikke gjennomføres, men du bør kontakte NAV og få avklart hva slags dokumentasjon de krever i ditt tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: