Oppgitt svangerskapspermisjon i sluttattest

Publisert: 20.06.2022
Emneord:

Har arbeidsgiver rett til å inkludere svangerskapspermisjon i en enkel sluttattest? Jobbet i en kommunal stilling i to år, hvor jeg var ute i svangerskapspermisjon i seks måneder. Hadde ellers ingen fravær knyttet til svangerskapet, og sa opp stillingen frivillig fire måneder etter endt svangerskapspermisjon. I sluttattesten som jeg mottok fra arbeidsgiver står det spesifisert: "navn navnesen hadde permisjon fra stilling som x fra dato til dato".

Svar:

En attest skal ikke inneholde opplysninger om fravær fra stillingen, uansett årsak, kun ansettelsesforholdets varighet og hva arbeidet har bestått i (+ navn og fødselsdato). En attest sitt innhold er regulert i arbeidsmiljølovens § 15-15. Som ansatt, kan du kreve en mer utførlig beskrivelse av ditt arbeide, hvis det er vanlig/forventbart i bedriften.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: