Oppsigelse og karantene tid hos NAV

Publisert: 07.11.2023
Emneord:

Har et spørsmål vedr oppsigelse grunnet arbeidstaker og karantene tid hos NAV. Er det 18 uker karantene tid hos NAV vedr dagpenger og oppsigelse grunnet arbeidstaker? Arbeidsgiver har sagt opp arbeidstager grunnet arbeidstaker forhold.

Svar:

Ifølge folketrygdloven § 4-10, er det forlenget ventetid før man får dagpenger, hvis man er oppsagt på grunn av forhold som man kan bebreides for. Dette vil være tilfellet hvis man er oppsagt begrunnet i arbeidstakers forhold.

Hvis det er første gang vedkommende blir sagt opp på grunn av forhold som hen kan bebreides for, er ventetiden atten uker.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: