Oppsigelsestid ved permittering

Publisert: 18.06.2024

Hvis man får varsel om at en blir permittert om 14 dager, men velger å selv si opp jobben i varslingsperioden, har en da krav på 3 måneders oppsigelsestid slik som oppgitt i arbeidsavtalen? Min arbeidsgiver påstår at min oppsigelsestid er 14 dager etter endt arbeidsgiverperiode. Men jeg leverte oppsigelsen i varslingsperioden og var da formelt sett ikke permittert enda. Dersom praksisen deres er gyldig vil man kunne permittere ansatte som leverer oppsigelse for å korte ned oppsigelsestiden deres.

Svar:

"Arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan gå til oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som følger av loven eller avtale"

Dette gir en arbeidstaker en rett til å selv å velge når oppsigelsen skal bli effektiv med 14 dagers varsel i permitteringstiden.

I oppsigelsestiden er en fortsatt ansatt med alle de rettigheter og forpliktelser som følger av arbeidsforholdet. Det innebærer at en også i en oppsigelsestiden vil ha krav på fortsatt arbeid og lønn for dette om permitteringen avsluttes før oppsigelsestiden er utløpt.

Men, det er fritt for arbeidstaker å redusere oppsigelsestiden for en løpende oppsigelse, i permitteringstiden, til 14 dager fra den dag arbeidstaker gir varsel om å påberope seg 14 dagers oppsigelsesfrist, til arbeidsgiver.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: