Overtidstillegg ved avspasering

Publisert: 23.06.2023

Må all overtid må avspaseres uten overtidstillegg? Jeg er kundekonsulent uten lederansvar. I kontrakten er arbeidstiden fra 09.00 - 17.00 og registreres etter den nødvendige tilstedeværelse som forventes, med fleksibilitet for arbeidstakeren. Gjennomsnittlig arbeidstid per uke er 37,5 time. Det forutsettes at arbeidstakeren, som følge av stillingen utviser fleksibilitet med hensyn til arbeidstiden. Det vises for øvrig til Arbeidsmiljøloven § 41, 1. ledd A

Svar:

Nei, dette er ikke riktig. Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-6 (11) at du har krav på minst 40 prosent tillegg til den lønn du har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Du har krav på dette tillegget også dersom overtidstimene avspaseres.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: