Påvirker kapitalinntekter uføretrygden?

Publisert: 17.07.2023

Jeg har kjøpt aksjer, eier 10% i en bedrift. Jeg er uføretrygdet. Jeg søkte på dette før jeg kjøpte aksjene, kom da opp at å eie aksjer og eventuelt utbytte ikke går ut over uføretrygden, da dette er kapitalinntekt. Solgte disse aksjene til et holdingselskap som jeg er medeier i. Så nå at man må være passiv eier og ikke aktiv. Jeg hjelper litt til i bedriften jeg har aksjer i med det lille jeg orker på pc hjemmefra som min dagsform tillater. Får ingen lønn. Er passiv i selve holdingselskapet. Er dette ulovlig?

Svar:

I utgangspunktet er det pensjonsgivende inntekt som medregnes ifht. avregning/reduksjon av uføretrygd. Rene kapitalinntekter som ikke er basert på arbeidsevne/arbeidsinnsats skal således ikke medregnes. Dersom du omgår denne bestemmelsen ved å i realiteten arbeide for firmaet, men tar ut utbytte istedenfor lønn, kan imidlertid opprinnelig vedtak om uføretrygd endres eller omgjøres hvis NAV kan bevise at din arbeidsevne i realiteten er større enn det som tidligere er lagt til grunn.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: