Permittert i sykemeldingstiden

Publisert: 05.06.2024

Jeg er arbeidstaker i et privat selskap. Jeg ble sykemeldt og mens jeg var sykemeldt ble jeg permittert. Jeg kan utføre oppgavene som mine kolleger utfører. Jeg har lengst ansiennitet av de ansatte, jeg har bred og relevant kompetanse. Hva er mine rettigheter om jeg nå blir friskmeldt og det potensielt nærmer seg en ny permitteringsrunde? Begrunnelsen for permittering var anbud vi ikke fikk og at jeg allerede var sykemeldt. I bedriften arbeides det daglig med oppgaver jeg kan utføre.

Svar:

Du har krav på å fortsette i din stilling når din sykemeldingsperiode er over. Hvis bedriften hevder at det er grunnlag for å permittere deg, må de anvise at det er saklig grunn for dette. Hvis bedriften kan foreta et valg om å permittere enkelte, må også den utvelgelsen være saklig. Herunder må det vurderes ansiennitet og kvalifikasjoner.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: