Permittert pga korona

Publisert: 25.05.2022

Permittert under covid, jobbet i reiselivsbransjen (hotell). Ser nå at Nav beregner dette som "vanlige" dagpenger, noe som gjør at jeg ikke er kvalifisert til å få en ny periode med dagpenger etter at jeg har hatt ny jobb i 13 uker, er innenfor inntektsrammen på 36 mnd. og kravet om minstebeløp på 319 197, men de klassifiserer da min permisjon som dagpenger (beregnet ut fra siste 3 år) som resulterer i at jeg er ekskludert fra å søke om ny dagpengeperiode. Hvordan forholder man seg til dette?

Svar:

Du bør henvende deg til NAV på nytt og få klarlagt den formelle grunnen for at du har mottatt avslag og drøfte med saksbehandler om det som er lagt til grunn i ditt tilfelle og få anvist klageadgangen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: