Korona

Innhold

Kan man kreve dagsmulkt pga forsinkelser etter Covid?

13. jan 2023 · spørsmål

Kjøpt leilighet 03.2021 nybygg. Kontrakt: "forventet ferdigstilt Q1 2022 basert på tidspunkt for bortfall av forbehold, jf. punkt 17. Skal dog være ferdig senest 15 mnd etter at forbehold er bortfalt". Pnkt 17 "Pga. smittefare og tiltak ifm koronapandemien i mars 2020 er/kan igangsetting/fremdrift/ferdigstilling av prosjektet være usikker. Utbygger/selger tar derfor forbehold om endring av alle tidspunkter [..] inntil smittefaren, -tiltakene og virkningene er avklart. Urimelig? Kreve dagsmulkt?

Les mer

Permittert pga korona

25. mai 2022 · spørsmål

Permittert under covid, jobbet i reiselivsbransjen (hotell). Ser nå at Nav beregner dette som "vanlige" dagpenger, noe som gjør at jeg ikke er kvalifisert til å få en ny periode med dagpenger etter at jeg har hatt ny jobb i 13 uker, er innenfor inntektsrammen på 36 mnd. og kravet om minstebeløp på 319 197, men de klassifiserer da min permisjon som dagpenger (beregnet ut fra siste 3 år) som resulterer i at jeg er ekskludert fra å søke om ny dagpengeperiode. Hvordan forholder man seg til dette?

Les mer

Trukket for ferie under permittering

17. mar 2022 · spørsmål

Jeg jobber som servitør og bartender. I dag 15.03.22 fikk jeg varsel på en opprettet feriesøknad i perioden 03.01.22 - 30.01.22. I denne perioden var jeg uten jobb pga nedstenging og ikke hadde jeg søkt om ferie, som følge av dette mistet jeg 20 feriedager. Det virker som sjefen min bare har satt opp ferie og gjort at jeg har mistet feriedager. Kan sjefen min gjøre dette?

Les mer

Lønnstillegg når man er permittert

03. mar 2022 · spørsmål

Jeg er 100 % permittert fra august 2020. Dessverre ser det ut til at bedriften utnytter maksimal tid de kan permittere - slik at jeg nok heller ikke hører fra de før i mars en gang. Jeg er organisert i Handel og Kontor. For 2021 ble det forhandlet frem 3 % lønnstillegg lokalt. Har jeg krav på dette tillegget når jeg enten blir tatt inn i jobb igjen eller blir sagt opp? Jeg har 6 mnd oppsigelsestid.

Les mer

Hurtigtest av far ved samvær

07. jan 2022 · spørsmål

Jeg har hovedomsorg og far har samvær. Far jobber 14 dager offshore og er ofte i nærkontakt med koronasmittede. Jeg vil derfor at han skal ta en hurtigtest (PCR-test) hver syvende dag for å få samvær. Han reiser også til Syden hver måned. Er en hurtigtest nok for å få samvær den dag han kommer hjem? Jeg og barnet har nedsatt immunforsvar, og synes at en PCR-test er sikrest. Hva er rett til og hva kan jeg kreve?

Les mer

Ordfører oppga feil dødsårsak

04. jan 2022 · spørsmål

Oppreisning etter brudd på personvern. Ordfører i min bostedskommune samt avis og radio har gitt pressemelding relatert til min fars bortgang som et Covid-dødsfall. De oppgir bosted, antyder alder og kondolerer familie med Covid-dødsfall. Han døde ikke av Covid. Enorme ringvirkninger for meg og mine barn i et bitte lite samfunn på 1500 innbyggere hvor alle kjenner alle. Mobbing, sms, barna får kommentarer om at vi lyver om årsak til dødsfallet fordi min far ikke var vaksinert. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Får ikke koronatillegg som sykepleier

30. des 2021 · spørsmål

Jag har sk nollstilling på Ahus sen November i år; jag haft dessforinnan faststilling i 17 år. Jag jobbar heltid med 0 stilling. ; nu nekar de mig det extra tillägg 800 kr/ timme( pga Corona och brist på personal) som de andra får när de här jobbat mer än 35,5 Tim / vecka. Är det så? Bara för att jag har 0 stilling inga rättigheter?

Les mer

Arbeidsgiver ønsker at arbeidstaker skal si opp

02. nov 2021 · spørsmål

Jeg er i coronapermisjon ut året, jobber kun en dag i uken. Det er nedgang i bedriften, og min arbeidsgiver har foreslått at jeg sier opp. Jeg er i tvil. Hvis jeg sier opp uten å ha en jobb å gå til, er jeg i karantene hos NAV og taper. Hva skjer om jeg ikke sier opp selv, men venter at arbeidsgiveren gjør det?

Les mer

Rettigheter som uvaksinert helsearbeider

02. nov 2021 · spørsmål

Jeg jobber i helsevesenet, og dermed jobber direkte med pasientene som er i risikogruppe. Alle pasientene og ansatte er fullvaksinert, bortsatt fra meg. Jeg er ikke vaksinert. Det har oppstått Covid-19 utbrudd tross for høy andel av Covid-19-vaksinering. Kan arbeidsgiver omplassere meg eller endre arbeidsoppgaver? Hvis ja, kan jeg bruke en advokat å bistå meg, jeg tenke det er brudd på pasient og brukerrettighetsloven Kap 4 og menneskerettighetsloven, Nuremberg code.

Les mer

Foreldre uenige om koronavaksine

15. okt 2021 · spørsmål

Har to barn på 4 og 5 år som jeg har 50/50 fordeling på. I dag er det stor usikkerhet hos mange rundt Covid-19 og "vaksiner". Mor og jeg er på helt forskjellige plasser der. Mor synes det var bra og ville være først ute, liker og å gå med munnbind, type for stor. Jeg er ikke vaksinert, liker ikke injeksjonen og frykter i stor grad for barnas helse. Trenger at mor og jeg har dialog rundt dette. Hun nekter og avviser nedsettende. Hva kan jeg gjøre hvis jeg er bekymret deres helse?

Les mer

Bare ansatte med vaksinepass får lov til å bli med på jobbreise

28. sep 2021 · spørsmål

Mitt firma velger å dra på en jobbtur til Danmark, med den beskjeden at det er kun de med vaksinepass som får være med. Det foreligger ikke krav om vaksinepass for øyeblikket for innreise i Danmark. Dette er noe arbeidstedet har som krav. Turen er kun informert om muntlig. Jobbtur er en belønning grunnet overskudd sist år. Har de lov til å ekskludere ansatte på denne måten?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

02. sep 2021 · spørsmål

Min samboer har vært permittert siden starten av pandemien. Nå løper permisjonstiden ut i slutten av september (blir ikke forlenget av regjeringen), og arbeidsgiver har bedt samboeren min si opp jobben da de ikke har arbeid til han. For oss føles det som om arbeidsgiver ikke vil betale lønn ut oppsigelsestiden og at dette er en «lettvint» løsning for dem. Hva bør min samboer gjøre i denne situasjonen? Har arbeidsgiver lov til dette eller kan vi kreve at de betaler full lønn ut oppsigelsestiden?

Les mer

Arbeidsgiver stryker overtid

31. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobber i en 50 %-stilling. Under korona ble ikke denne prosenten «fylt opp» da det var lite jobb tilgjengelig. Jeg fikk uansett fastlønn og tillegg for vaktene jeg jobbet. I mars jobbet jeg 48 t overtid over 50 %. Alle disse overtidstimene ble strøket av arbeidsgiver uten beskjed eller spørsmål, da de mente disse timene «fylte opp» for de timene jeg ikke fikk jobbet i koronatiden. Fagforbundet har sendt krav om at det utbetales, noe arbeidsgiver ikke etterkommer. Hva kan jeg gjøre videre? Er det lov?

Les mer

Må datter ta koronatest?

27. aug 2021 · spørsmål

Barnet (under 18 år) mitt har vært i nærkontakt med en person som har fått påvist smitte. Derfor må hun 10 dager i karantene. Hun ble kontaktet av helsemyndigheter og bedt om å møte opp til koronatest. Hun ønsker ikke å avlegge denne testen. Karantenen skal hun gjennomføre og deretter komme tilbake til skolen. Jeg har lest på helsedirektoratet.no og helsenorge.no. Jeg kan ikke se er det ikke ulovlig eller straffbart å la være å teste seg. Man "bør" teste seg, men må ikke. Har barnet mitt rett?

Les mer

Krav på lønn i smittekarantene?

17. aug 2021 · spørsmål

Skoleelev, sommerjobb, måtte i karantene, hadde vært i nærkontakt, heldigvis negativ test. Hva med lønn i disse 6 arbeidsdagene han ikke kunne møte på jobb? Er han berettiget til noe inntekt?

Les mer

Får ikke dagpenger pga stengte grenser og utenlandsopphold

18. jun 2021 · spørsmål

Jeg er tysk statsborger. Jeg fikk arbeidsferie og reiste til Marokko 18.02.2020. Jeg fikk ikke returnert på grunn av stengt grenser. På grunn av covid ble jeg permittert og søkte online for dagpenger imens jeg var permittert. Nav har ikke vurdert det for dagpenger og jeg må betale tilbake forskudd. Det skrives på vedlegg følgende: Vi gjør oppmerksom at for å ha rett til dagpenger må medlemmet oppholde seg i Norge. Dette følger av folketrygdloven §4-2.

Les mer

Forlenget permittering

04. jun 2021 · spørsmål

Jeg mottok permitteringsvarsel som trådte i kraft 20.10.2020. På dette varselet står det skrevet at permitteringen ikke vil vare lenger enn 26 uker. Permitteringen måtte forlenges. Har ikke jeg da krav på 14 dagers varslingsfrist på selve forlengelsen? Ettersom det opprinnelige varselet inneholdt en sluttdato? Og hva er konsekvensen ved å ikke varsle 14 dager før? Og må arbeidsgiver da på nytt betale for arbeidsgiverperiode ?

Les mer

Forlenget permittering

02. jun 2021 · spørsmål

Jeg mottok permitteringsvarsel som trådte i kraft 20.10.2020. På dette varselet står det skrevet at permitteringen ikke vil vare lenger enn 26 uker. Permitteringen måtte forlenges. Har ikke jeg da krav på 14 dagers varslingsfrist på selve forlengelsen? Ettersom det opprinnelige varselet inneholdt en sluttdato? Og hva er konsekvensen ved å ikke varsle 14 dager før?

Les mer

Lønn for prøvejobbing

31. mai 2021 · spørsmål

Jeg lurer på dette med prøvejobbing. Jeg har vært permittert en stund. Og har dermed søkt andre jobber. Var på intervju hos en bedrift og prøvejobbet hos dem i 10,5 timer? Har jeg krav på lønn? Og hva kan jeg vise til dersom de ikke ønsker å utbetale meg lønn? Det ble dessverre ikke avtalt noe på forhånd.

Les mer

Fremme krav om å slippe karantenehotell

27. mai 2021 · spørsmål

Jeg er seilende sjømann, og etter de siste reglene for karantene ved innreise, må jeg tilbringe karantenetiden på hotell. Jeg bor alene i egen bolig, og mener staten pålegger meg en unødvendig risiko for smitte ved å bo ti dager på hotell. Ved hjemreise, testes jeg minst 2 ganger. Det går ikke på tap av fritid, da jeg uansett alltid fullfører pålagt karantene alene i min bolig, uten fysisk kontakt med andre. Jeg ønsker derfor å prøve saken juridisk. Takknemlig for råd om hvordan gå frem.

Les mer